HP LaserJet 3055 All in One Printer - Výstražné a varovné zprávy

background image

Výstražné a varovné zprávy

Výstražné a varovné zprávy se zobrazují dočasně a mohou vyžadovat, aby uživatel zprávu potvrdil buď
stisknutím tlačítka , kterým se úloha obnoví, nebo stisknutím tlačítka

Zrušit

, kterým se úloha zruší. U

některých upozorněnípravděpodobně nedojde k dokončení úlohy nebo se zhorší kvalita tisku. Pokud
se varovná zpráva týká tisku a zároveň je zapnuta funkce automatického pokračování, zařízení se
pokusí o obnovení tiskové úlohy, pokud byla zpráva zobrazena 10 sekund bez potvrzení.