HP LaserJet 3055 All in One Printer - Tabulky kritických chybových zpráv

background image

Tabulky kritických chybových zpráv

Tabulka 13-2

Kritické chybové zprávy

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

49 Chyba

V zařízení došlo k vnitřní chybě
integrovaného softwaru.

Vypněte zařízení hlavním vypínačem,
počkejte alespoň 30 sekund a znovu zařízení
zapněte a vyčkejte, než se provede jeho
inicializace.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

50.x Chyba fixační jednotky

V zařízení došlo k vnitřní chybě hardwaru.

1.

Vypněte zařízení pomocí vypínače
napájení a počkejte alespoň 30 sekund.

2.

Pokud je používána přepěťová ochrana,
vyjměte ji. Zapojte zařízení přímo do
elektrické zásuvky.

3.

Zapněte zařízení a počkejte, než
proběhne jeho inicializace.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

51 Chyba laseru

V zařízení došlo k vnitřní chybě hardwaru.

Vypněte zařízení hlavním vypínačem,
počkejte alespoň 30 sekund a znovu zařízení
zapněte a vyčkejte, než se provede jeho
inicializace.

Pokud je používána přepěťová ochrana,
vyjměte ji. Zapojte zařízení přímo do
elektrické zásuvky. Zapněte zařízení hlavním
vypínačem.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

52 Chyba skeneru

V zařízení došlo k vnitřní chybě hardwaru.

Vypněte zařízení hlavním vypínačem,
počkejte alespoň 30 sekund a znovu zařízení
zapněte a vyčkejte, než se provede jeho
inicializace.

Pokud je používána přepěťová ochrana,
vyjměte ji. Zapojte zařízení přímo do

330

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

elektrické zásuvky. Zapněte zařízení hlavním
vypínačem.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

55.1 Chyba

V zařízení došlo k vnitřní chybě hardwaru.

Vypněte zařízení hlavním vypínačem,
počkejte alespoň 30 sekund a znovu zařízení
zapněte a vyčkejte, než se provede jeho
inicializace.

Pokud je používána přepěťová ochrana,
vyjměte ji. Zapojte zařízení přímo do
elektrické zásuvky. Zapněte zařízení hlavním
vypínačem.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

57 Chyba ventil.

V zařízení došlo chybě vnitřního ventilátoru.

Vypněte zařízení hlavním vypínačem,
počkejte alespoň 30 sekund a znovu zařízení
zapněte a vyčkejte, než se provede jeho
inicializace.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

79 Chyba Vypněte a zapněte

V zařízení došlo k vnitřní chybě firmwaru.

Vypněte zařízení hlavním vypínačem,
počkejte alespoň 30 sekund a znovu zařízení
zapněte a vyčkejte, než se provede jeho
inicializace.

Pokud jste do zařízení HP LaserJet
3390/3392 vše v jednom právě nainstalovali
paměť DIMM, vypněte zařízení, vyjměte
paměť DIMM a znovu ji nainstalujte.
Zkontrolujte, zda je správně umístěná, pak
zařízení znovu zapněte.

Pokud je používána přepěťová ochrana,
vyjměte ji. Zapojte zařízení přímo do
elektrické zásuvky. Zapněte zařízení hlavním
vypínačem.

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
středisko služeb zákazníkům společnosti HP.
Další informace naleznete v části

Středisko

služeb zákazníkům společnosti HP

nebo na

letáku s informacemi o podpoře, který je
dodáván se zařízením.

Tabulka 13-2

Kritické chybové zprávy (pokračování)

CSWW

Zprávy ovládacího panelu

331

background image

Hlášení ovládacího panelu

Popis

Doporučený zásah

Tabulka 13-2

Kritické chybové zprávy (pokračování)

332

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW