HP LaserJet 3055 All in One Printer - Kritické chybové zprávy

background image

Kritické chybové zprávy

Kritické chybové zprávy oznamují selhání jistého druhu. Problémy může vyřešit vypnutí a zapnutí
zařízení. Pokud kritická chyba přetrvává, zařízení pravděpodobně vyžaduje servisní zákrok.