HP LaserJet 3055 All in One Printer - Zprávy ovládacího panelu

background image

Zprávy ovládacího panelu

Většina zpráv ovládacího panelu má uživateli sloužit jako průvodce při obvyklém provozu. Zprávy
ovládacího panelu informují o stavu aktuální operace a na druhé řádce displeje obsahují počet stránek,
pokud je určen. V době, kdy zařízení přijímá faxová nebo tisková data či skenovací příkazy, uvádějí
zprávy ovládacího panelu tento stav. Kromě toho varovné a výstražné zprávy a zprávy o kritických
chybách informují o situacích, které mohou vyžadovat zásah uživatele.