HP LaserJet 3055 All in One Printer - Řešení problémů při komunikaci zařízení se sítí

background image

Řešení problémů při komunikaci zařízení se sítí

Řešení problémů při komunikaci zařízení se sítí

Chcete-li ověřit správnost komunikace zařízení se sítí, zkontrolujte níže uvedené skutečnosti. U těchto
informací se předpokládá, že konfigurační stránka sítě byla již vytištěna (viz

Konfigurační stránka

).

1.

Vyskytují se problémy s fyzickým připojením mezi pracovní stanicí nebo souborovým serverem a
zařízením?

Zkontrolujte, zda jsou síťové kabely, připojení a konfiguraci směrovače správné. Zkontrolujte, zda
délka síťových kabelů odpovídá technickým parametrům sítě.

2.

Jsou síťové kabely správně připojeny?

Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti prostřednictvím odpovídajícího portu a kabelu.
Zkontrolujte, zda jsou jednotlivá kabelová připojení v pořádku a na správném místě. Pokud se tím
problém nevyřeší, zkuste použít jiný kabel nebo porty na rozbočovači či vysílači a přijímači. Žlutý
indikátor činnosti a zelený indikátor stavu připojení vedle síťového portu na zadní straně zařízení
by měly svítit.

3.

Jsou nastavení duplexu a rychlosti připojení správná?

Společnost Hewlett-Packard doporučuje ponechat tato nastavení v automatickém režimu (výchozí
nastavení). Viz část

Nastavení rychlosti připojení a duplexu

.

4.

Odpovídá zařízení na příkaz „ping“?

Pomocí příkazu ping zadaného z příkazové řádky lze prověřit zařízení z počítače. Příklad:

CSWW

Problémy se sítí

357

background image

ping 192.168.45.39

Nastavte program ping tak, aby zobrazoval doby odezvy.

Pokud zařízení odpovídá na příkaz ping, zkontrolujte, zda konfigurace adresy IP pro zařízení na
počítači je správná. Pokud je adresa správná, odstraňte zařízení a přidejte je znovu.

Pokud příkaz ping selže, zkontrolujte, zda jsou zapnuty síťové rozbočovače a zda nastavení sítě,
zařízení a počítač jsou nakonfigurovány pro stejnou síť.

5.

Byly do sítě přidány nějaké softwarové programy?

Zkontrolujte, zda jsou kompatibilní a zda jsou řádně nainstalovány se správnými ovladači tiskárny.

6.

Mohou ostatní uživatelé tisknout?

Tento problém se může týkat určité pracovní stanice. Zkontrolujte síťové ovladače dané pracovní
stanice, ovladače tiskárny a přesměrování (zachytávání v prostředí Novell NetWare).

7.

Používají ostatní uživatelé, kteří mohou tisknout, stejný síťový operační systém?

Zkontrolujte správnost nastavení síťového operačního systému.

8.

Je zapnutý síťový protokol?

Na stránce konfigurace sítě zkontrolujte stav protokolu. Viz část

Konfigurační stránka

. Ke kontrole

stavu dalších protokolů můžete použít integrovaný webový server nebo panel HP ToolboxFX. Viz
část

Použití integrovaného webového serveru nebo panelu HP ToolboxFX

.

9.

Zobrazuje se zařízení v softwaru HP Web Jetadmin nebo jiném programu pro správu?

Zkontrolujte nastavení sítě na stránce konfigurace sítě.

Pomocí ovládacího panelu zařízení ověřte síťová nastavení zařízení.

358

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW