HP LaserJet 3055 All in One Printer - Potíže s výkonem

background image

Potíže s výkonem

Problém

Příčina

Řešení

Přenos a příjem faxů jsou velmi pomalé. Fax je pravděpodobně příliš složitý,

například obsahuje mnoho obrázků.

Odeslání nebo příjem faxů náročných na
zpracování trvá delší dobu. Rychlost
přenosu můžete zvýšit rozdělením
delších faxů do více úloh a snížením
hodnot rozlišení.

Přijímající faxové zařízení má
pravděpodobně pomalý modem.

Zařízení může fax odesílat pouze
nejvyšší rychlostí modemu přijímajícího
faxového přístroje.

Rozlišení odeslaného nebo přijímaného
faxu je pravděpodobně velmi vysoké.

Pokud fax přijímáte, zavolejte odesílateli
a požádejte ho o snížení rozlišení a
opětovné zaslání příslušného faxu.
Jestliže fax odesíláte, nastavte nižší
rozlišení a odešlete jej znovu. Chcete-li
změnit výchozí nastavení, postupujte
podle pokynů uvedených v části

Změna

nastavení rozlišení

.

Pravděpodobně nefunguje telefonní
linka.

Zavěste a odešlete fax znovu. Obraťte se
na telefonní společnost a požádejte její
pracovníky o kontrolu telefonní linky.

Odesíláte fax do zahraničí.

Při mezinárodním přenosu faxů je nutné
počítat s delší dobou přenosu.

Protokoly činností faxu nebo sestavy
faxových volání se tisknou v nevhodný
čas.

Nastavení protokolu činností faxu nebo
sestav faxových volání nejsou správná.

Vytiskněte konfigurační stránku a
zkontrolujte čas, kdy se sestavy tisknou.
Pokyny k nastavení podmínek pro tisk
protokolu a sestavy jsou uvedeny v části

Tisku protokolu činností faxu

nebo

Nastavení podmínek tisku sestavy
faxového volání

.

Zvuky zařízení jsou příliš hlasité nebo
příliš tiché.

Pravděpodobně není správně nastavena
hlasitost.

Viz část

Použití ovladačů hlasitosti

zařízení

.

348

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW