HP LaserJet 3055 All in One Printer - Potíže s výkonem

background image

Potíže s výkonem

Pokud ze zařízení vystupují nepotištěné stránky nebo zařízení vůbec netiskne, postupujte podle pokynů
v této části.

Problém

Příčina

Řešení

Stránky se tisknou, ale jsou zcela
prázdné.

Na tiskové kazetě mohla zůstat
ochranná páska.

Zkontrolujte, zda byla z tiskové kazety
zcela odstraněna ochranná páska.

Dokument může obsahovat prázdné
stránky.

Zkontrolujte, zda jsou všechny stránky
v dokumentu určeném k tisku vytisknuty.

Zařízení pravděpodobně pracuje
chybně.

Zkontrolujte zařízení vytištěním
konfigurační stránky. Další informace
naleznete v části

Konfigurační stránka

.

Určité typy médií mohou zpomalit
tiskovou úlohu.

Zkuste tisknout na jiný typ médií.

Stránky se nevytiskly.

Zařízení pravděpodobně nepodává
média správně.

Viz část

Problémy při manipulaci s médii

.

Média v zařízení uvíznou.

Odstraňte uvízlá média. Viz část

Odstranění uvíznutého papíru

.

Kabel rozhraní USB je pravděpodobně
vadný nebo je nesprávně zapojený.

Odpojte a znovu připojte oba konce
kabelu USB.

Pokuste se vytisknout úlohu, kterou
se vám již v minulosti vytisknout
podařilo.

Zkuste použít jiný kabel USB.

K počítači jsou připojena jiná zařízení.

Připojené zařízení nemusí správně sdílet
port USB. Pokud je k témuž portu jako
zařízení připojen externí pevný disk nebo
síťový přepínač, může dojít ke konfliktu s
tímto druhým zařízením. Zařízení
připojíte tak, že odpojíte druhé zařízení,
nebo musíte v počítači použít dva porty
USB.

CSWW

Potíže při tisku

341