HP LaserJet 3055 All in One Printer - Kontrolní seznam kvality tisku

background image

Kontrolní seznam kvality tisku

Obecné problémy s kvalitou tisku lze vyřešit pomocí následujícího kontrolního seznamu:

1.

Zkontrolujte, zda použitý papír nebo tiskové médium splňuje technické údaje. Další informace
naleznete v části

Technické údaje médií

. Hladší papír poskytuje obecně lepší výsledky.

2.

Pokud používáte speciální tisková média, jako například štítky, fólie, hladký nebo hlavičkový papír,
zkontrolujte, zda tisknete s nastavením pro daný typ média. Další informace naleznete v části

Řízení tiskových úloh

.

3.

Pomocí ovládacího panelu zařízení vytiskněte konfigurační stránku a stránku stavu spotřebního
materiálu. Další informace naleznete v části

Informační stránky

. (HP LaserJet 3390/3392 vše v

jednom)

Pomocí stránky stavu spotřebního materiálu zkontrolujte, zda nedochází nebo nedošel
spotřební materiál. K tiskovým kazetám od jiného výrobce než HP nejsou poskytovány žádné
informace. (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

Pokud se stránky nevytisknou správně, problém je v hardwaru. Kontaktujte středisko služeb
zákazníkům společnosti HP. Další informace naleznete v části

Středisko služeb zákazníkům

společnosti HP

nebo na letáku, který je dodáván se zařízením.

4.

Vytiskněte ukázkovou stránku z panelu HP ToolboxFX. Pokud se stránka vytiskne, problém je v
ovladači tiskárny. Zkuste tisknout pomocí jiného ovladače tiskárny. Pokud používáte například
ovladač tiskárny PCL 6, zkuste použít ovladač tiskárny PS.

Ovladač PS nainstalujte pomocí dialogového okna průvodce přidáním tiskárny ve složce
Tiskárny (nebo Tiskárny a faxy v systému Windows XP).

5.

Zkuste tisknout z jiné aplikace. Pokud se stránka vytiskne správně, problém je v použité aplikaci.

6.

Restartujte počítač a zařízení a zkuste tisknout znovu. Pokud problém trvá, přejděte k části

Obecné

problémy s kvalitou tisku

.

334

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW