HP LaserJet 3055 All in One Printer - Potíže s výkonem

background image

Potíže s výkonem

Problém

Příčina

Řešení

Zařízení nevysunulo žádnou kopii

Vstupní zásobník je pravděpodobně
prázdný.

Vložte média do zařízení. Další
informace naleznete v části

Vkládání

médií do vstupních zásobníků

.

Předloha byla možná vložena
nesprávně.

Předlohu vložte do automatického
podavače dokumentů (ADF) kratším
okrajem napřed a skenovanou stranou
nahoru.

Předlohu položte na skleněnou desku
skeneru lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním
rohu skleněné desky.

Kopie jsou prázdné.

Z tiskové kazety možná nebyla
odstraněna ochranná páska.

Vyjměte tiskovou kazetu ze zařízení,
vytáhněte ochrannou pásku a znovu
tiskovou kazetu instalujte.

Předloha byla možná vložena
nesprávně.

Předlohu vložte do podavače ADF
kratším okrajem napřed a skenovanou
stranou nahoru.

Předlohu položte na skleněnou desku
skeneru lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu umístěte do pravého dolního
rohu skleněné desky.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte média vyhovující specifikacím
společnosti HP. Další informace
naleznete v části

Technické údaje

médií

.

Může docházet toner v tiskové kazetě.

Vyměňte tiskovou kazetu. Další
informace naleznete v části

Výměna

tiskové kazety

.

Byla zkopírována špatná předloha.

V podavači ADF byla pravděpodobně
vložena nějaká média.

Zkontrolujte, zda je podavač ADF
prázdný.

Kopie jsou zmenšené.

Programové vybavení zařízení je možná
nastaveno na zmenšení skenovaného
obrazu.

Další informace o změně těchto
nastavení najdete v nápovědě k panelu
HP ToolboxFX.

352

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW