HP LaserJet 3055 All in One Printer - Potíže s obrázkem

background image

Potíže s obrázkem

Problém

Příčina

Řešení

Obrázky chybí nebo jsou vybledlé.

Může docházet toner v tiskové kazetě.

Vyměňte tiskovou kazetu. Další
informace naleznete v části

Výměna

tiskové kazety

.

Kvalita předlohy je pravděpodobně
nízká.

Pokud je předloha příliš světlá nebo
poškozená, nemůže to kopie
vykompenzovat, dokonce ani když
nastavíte kontrast. Pokud je to možné,
použijte původní dokument v lepším
stavu.

Předloha pravděpodobně má barevné
pozadí.

Barevné pozadí může zapříčinit
smíchání obrázku popředí s pozadím
nebo může mít pozadí jiný odstín. Pokud
je to možné, použijte původní dokument
bez barevného pozadí.

Na kopii se objevují svislé bílé nebo
vybledlé pruhy.

Média nevyhovují specifikacím
společnosti HP.

Použijte média vyhovující specifikacím
společnosti HP. Další informace
naleznete v části

Technické údaje

médií

.

Může docházet toner v tiskové kazetě.

Vyměňte tiskovou kazetu. Další
informace naleznete v části

Výměna

tiskové kazety

.

CSWW

Potíže při kopírování

349

background image

Problém

Příčina

Řešení

Na kopii se objevují nežádoucí čáry.

Zásobník 1 (HP LaserJet
3050/3052/3055 vše v jednom) nebo
zásobník 2 (HP LaserJet 3390/3392 vše
v jednom) pravděpodobně není správně
nainstalován.

Zkontrolujte, zda je zásobník správně
nainstalován.

Skleněná deska skeneru nebo podavače
ADF je pravděpodobně špinavá.

Vyčistěte skleněnou desku skeneru
nebo sklo podavače ADF. Další
informace naleznete v části

Čištění skla

skeneru (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

.

Fotocitlivý válec uvnitř tiskové kazety
může být poškrábaný.

Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP.
Další informace naleznete v části

Výměna tiskové kazety

.

Na kopii se objevují černé tečky nebo
pruhy.

Na automatickém podavači dokumentů
(ADF) nebo na skleněné desce skeneru
je možná inkoust, lepidlo, korekční
kapalina nebo jiné nežádoucí látky.

Vyčistěte zařízení. Další informace
naleznete v části

Čištění zařízení

.

Kopie jsou příliš lehké nebo příliš tmavé. Nastavení ovladače zařízení nebo

softwaru zařízení je pravděpodobně
nesprávné.

Zkontrolujte, zda jsou nastavení kvality
správná. Viz část

Nastavení kvality kopií

.

Další informace o změně nastavení
naleznete v nápovědě k programovému
vybavení zařízení.

Text není ostrý.

Nastavení ovladače zařízení nebo
softwaru zařízení je pravděpodobně
nesprávné.

Zkontrolujte, zda jsou nastavení kvality
správná. Viz část

Nastavení kvality kopií

.

Další informace o změně nastavení
naleznete v nápovědě k programovému
vybavení zařízení.