HP LaserJet 3055 All in One Printer - Vstupní zásobníky (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

background image

Vstupní zásobníky (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

Chcete-li odstranit papír uvíznutý ve vstupních zásobnících, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění uvíznutého média nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety

nebo špičaté kleště. Na poškození způsobené ostrými objekty se nevztahuje záruka.

Při odstraňování uvíznutého média vytáhněte uvíznuté médium přímo ven ze zařízení.
Vytahováním uvíznutých médií ze zařízení pod úhlem můžete zařízení poškodit.

1.

Otevřete zásobník 1 a vytáhněte veškerá viditelně uvíznutá média ze zařízení.

2.

Pokud není vidět žádné uvíznuté médium, otevřete dvířka tiskové kazety, vyjměte tiskovou kazetu
a otočte horním unašečem médií. Opatrně vytáhněte média nahoru a ven ze zařízení.

3.

Zavřete zásobník 1.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

311