HP LaserJet 3055 All in One Printer - Přímá výstupní dráha papíru (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Přímá výstupní dráha papíru (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

Chcete-li odstranit papír uvíznutý v přímé výstupní dráze média, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění uvíznutého média nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety

nebo špičaté kleště. Na poškození způsobené ostrými objekty se nevztahuje záruka.

Při odstraňování uvíznutého média vytáhněte uvíznuté médium přímo ven ze zařízení.
Vytahováním uvíznutých médií ze zařízení pod úhlem můžete zařízení poškodit.

1.

Otevřete zadní výstupní dvířka.

2.

Otočte zelenými uvolňovacími páčkami směrem dolů.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

315

background image

3.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

HP LaserJet 3390/3392

Poznámka

Nemůžete-li médium uchopit do ruky, proveďte postup popsaný v části

Oblast

tiskové kazety

.

4.

Zavřete zadní výstupní dvířka.

HP LaserJet 3390/3392

Poznámka

Tlakové páčky se automaticky zavřou při zavření zadních výstupních dvířek.

316

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW