HP LaserJet 3055 All in One Printer - Důvody uvíznutí

background image

Důvody uvíznutí

Občas může během tisku dojít k uvíznutí papíru nebo jiného média. Příčinou může být některá z těchto
událostí:

Vstupní zásobníky nejsou správně naplněny nebo jsou přeplněny nebo jsou vymezovače médií
špatně nastavené.

Média jsou přidávána do vstupního zásobníku nebo jsou z něj odebírána v průběhu tiskové úlohy,
nebo je vstupní zásobník odebrán ze zařízení v průběhu tiskové úlohy.

Dvířka kazety jsou v průběhu tiskové úlohy otevřená.

V oblasti výstupu se nashromáždilo nadměrné množství listů nebo listy zablokovaly oblast výstupu.

Používané tiskové médium neodpovídá specifikacím společnosti HP. Další informace naleznete v
části

Technické údaje médií

.

Média jsou poškozená nebo na sobě mají cizí částice, jako jsou sešívací nebo kancelářské svorky.

Prostředí, ve kterém bylo tiskové médium skladováno, je příliš vlhké nebo příliš suché. Viz část

Prostředí pro tisk a skladování

.