HP LaserJet 3055 All in One Printer - Ukázková stránka

background image

Ukázková stránka

Chcete-li vytisknout ukázkovou stránku, postupujte podle následujících pokynů.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte opakovaně tlačítko

Nabídka

, dokud se nezobrazí nabídka

Sestavy. Potom stiskněte tlačítko .

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Ukázková stránka a pak stiskněte tlačítko .