HP LaserJet 3055 All in One Printer - Obnovení výchozích nastavení z výroby

background image

Obnovení výchozích nastavení z výroby

Po obnovení výchozích nastavení z výroby jsou všechna nastavení vrácena zpět na výchozí hodnoty
nastavené výrobcem a také se odstraní jméno a telefonní číslo v záhlaví faxu.

UPOZORNĚNÍ

Tento postup vymaže faxová čísla a jména, která jste přiřadili k rychlým

tlačítkům a kódům rychlého vytáčení, a odstraní všechny stránky uložené v paměti. Potom se
zařízení automaticky restartuje.

Obnovení výchozích nastavení z výroby

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Servis a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Obnovit výchozí nastavení a pak stiskněte tlačítko

.

Zařízení se automaticky restartuje.