HP LaserJet 3055 All in One Printer - Karta Odstraňování problémů

background image

Karta Odstraňování problémů

Panel HP ToolboxFX zahrnuje kartu Odstraňování problémů, která obsahuje odkazy na následující
hlavní stránky:

Zprávy ovládacího panelu. Zobrazuje popis zpráv ovládacího panelu zařízení.

Odstranění uvíznutého papíru. Zobrazí informace o nalezení a odstranění uvíznutého papíru.

Potíže při tisku. Zobrazí témata nápovědy, která mohou pomoci vyřešit potíže s tiskem.

Potíže při skenování. Zobrazí témata nápovědy, která mohou pomoci vyřešit potíže při skenování.

Potíže při kopírování. Zobrazí témata nápovědy, která mohou pomoci vyřešit potíže při
kopírování.

Potíže při faxování. Zobrazí témata nápovědy, která mohou pomoci vyřešit potíže s faxováním.

Potíže s připojením. Zobrazí témata nápovědy, která mohou pomoci vyřešit potíže s připojením
k síti.

Nástroje pro odstraňování problémů. Nástroje pro odstraňování problémů pomáhají při údržbě
zařízení.

Animované ukázky. Zobrazuje animované ukázky nápovědy pro toto zařízení.

366

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW

background image

Poznámka

Při odstraňování problémů se zařízením vám mohou pomoci další karty panelu

HP ToolboxFX. Informace o dalších kartách panelu HP ToolboxFX najdete v části

HP ToolboxFX

.

CSWW

Nástroje pro odstraňování problémů

367