HP LaserJet 3055 All in One Printer - Sestava faxových volání

background image

Sestava faxových volání

Sestava faxového volání je krátká zpráva udávající stav posledního odeslaného nebo přijatého faxu.

Postup tisku sestavy faxového volání

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestava faxového volání a pak stiskněte tlačítko .

4.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Vytisknout sestavu ihned. Zařízení ukončí režim
nastavení v nabídce a vytiskne sestavu.