HP LaserJet 3055 All in One Printer - Řešení problémů při použití jazyka PostScript (PS)

background image

Řešení problémů při použití jazyka PostScript (PS)

Následující situace jsou specifické pro jazyk PS a mohou nastat při použití více jazyků zařízení.

Poznámka

Chcete-li, aby se při výskytu chyby PS vytiskla nebo zobrazila chybová zpráva,

otevřete dialogové okno Možnosti tisku a zaškrtněte nastavení Chyby PS. Můžete k tomu použít
také integrovaný webový server.

Tabulka 13-3

Chyby PS

Příznak

Možná příčina

Řešení

Úloha se místo požadovaného typu
písma tiskne písmem Courier (výchozí
písmo zařízení).

Požadovaný typ písma není zaveden.
Přepínač místního nastavení byl zřejmě
nastaven tak, aby tisknul úlohu PCL před
přijetím tiskové úlohy PS.

Stáhněte požadovaný typ písma a znovu
odešlete tiskovou úlohu. Ověřte typ a
umístění písma. Pokud je to možné,
stáhněte písmo do tiskárny. Pokyny
naleznete v dokumentaci k softwaru.

Stránka formátu Legal se tiskne
s oříznutými okraji.

Tisková úloha je příliš složitá.

Možná bude potřeba vytisknout úlohu v
rozlišení 600 dpi, zjednodušit obsah
stránky nebo nainstalovat více paměti.

Tiskne se stránka chyb PS.

Tisková úloha není asi v jazyce PS.

Zkontrolujte, zda se jedná o tiskovou
úlohu PS. Zkontrolujte, zda program
neočekával, že do zařízení bude odeslán
soubor nastavení nebo soubor záhlaví
PS.

Limit Check Error (Chyba kontroly limitu) Tisková úloha je příliš složitá.

Možná bude potřeba vytisknout úlohu v
rozlišení 600 dpi, zjednodušit obsah
stránky nebo nainstalovat více paměti.

VM Error (Chyba VM)

Chyba písma

V ovladači tiskárny vyberte neomezený
počet písem.

Range Check (Kontrola rozsahu)

Chyba písma

V ovladači tiskárny vyberte neomezený
počet písem.

360

Kapitola 13 0dstraňování problémů

CSWW