HP LaserJet 3055 All in One Printer - 0dstraňování problémů

background image

13 0dstraňování problémů

Kontrolní seznam pro odstraňování problémů

Odstranění uvíznutého papíru

Zprávy ovládacího panelu

Potíže při tisku

Potíže s faxováním

Potíže při kopírování

Potíže se skenováním

Problémy se sítí

Problémy s displejem ovládacího panelu

Problémy se sešívačkou (HP LaserJet 3392 vše v jednom)

Řešení problémů při použití jazyka PostScript (PS)

Řešení obecných potíží v systému Macintosh

Nástroje pro odstraňování problémů

CSWW

303